VKB skenk mieliemeel vir armes en vra skenkings van produsente

VKB gaan sy infrastruktuur en dienste beskikbaar stel as steun vir die VKB / Agbiz voedingsprjojek om ’n humanitêre krisis weens die uitwerking van die Covid-19-pandemie op Suid-Afrika te probeer afweer.
Die ondersteuningsprojek is deur Agbiz met die samewerking van die georganiseerde landbou en ander belanghebbendes in die landbouwaardeketting begin. Mnr. Koos Janse van Rensburg, besturende direkteur van VKB, het sy onderneming en lede se samewerking beloof. Ander landboubesighede en meulenaars het onderneem om deel te neem. Janse van Rensburg het namens VKB 140 ton witmielies bewillig, wat as mieliemeel aan behoeftiges uitgedeel sal word. “Hierdie projek sluit aan by pres. Cyril Ramaphosa se strewe om armoede in die stryd teen die koronavirus te verlig.
Dit bied aan die landboubedryf ’n geleentheid om te wys dat die landbouprodusent die antwoord is op die armstes van die land se mees basiese behoefte, naamlik voedsel,” sê hy. Janse van Rensburg het VKB se deelname Woensdag op Reitz bekend gemaak. Die aanvanklike skenking is gemik om arm mense wat einde April nie op ’n inkomste kan staatmaak nie, te help. Dit sal ook help om broodgebrek te verlig totdat die regering se hulpprogram in werking gestel word. Die VKB-projek is geskoei op plattelandse geldinsamelingsprojekte waarvolgens produsente ’n deel van hul graanopbrengs vir liefdadigheid skenk. “Produsentelede se skenking van enige graan sal in gelyke waarde vir witmielies verruil word.
Ons meulens sal dit gratis verwerk waarna kerke die mieliemeel in VKB en NTK se bedieningsgebied sal versprei,” sê Janse van Rensburg. Indien die omvang van die graanskenking VKB se verwerkingskapasiteit oorskry, sal die surplus na ander deelnemende meulenaars gekanaliseer word.
Geen opbergings- of hanteringskoste sal gehef word nie. Volgens hom is die berekening van VKB se regstreekse koste ’n moeilike som op dié tydstip. “Benewens VKB se aanvanklike skenking van 140 ton mielies, hang baie af van boere se graanskenkings.
Die logistiek van die mielies en meel na ons takke is vir VKB se rekening,” sê hy. “Ons doen die verwerking op ons koste, maar die semels behoort die koste van die elektrisiteit en verpakking te delg.” Janse van Rensburg sê die projek is VKB se beskeie bydrae.
Telefoniese skenkings kan by 058 863 8618 gemaak word. Mense wat nie graan skenk nie, kan ook deur middel van ’n elektroniese bankoordrag geld skenk. Belangstellendes kan Corné Wessels by 082 883 0200 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vir besonderhede nader.

Pin It