InteliGro-VKB Strategiese Samewerking

Die Suid-Afrikaanse Landbou is ’n dinamiese omgewing wat talle uitdagings bied.
Produsente ervaar druk uit verskeie oorde en het ’n behoefte aan oplossings wat werklike, tasbare waarde op plaasvlak kan toevoeg. Die InteliGro-VKB Strategiese Samewerking het juis hierdie doelwit voor oë.
Hierdie Strategiese Samewerking geld vir beide die tradisionele VKB- en NTK-bedieningsareas.
Beide VKB en InteliGro besef dat die ekonomiese volhoubaarheid van produsente die kern tot die sukses
en voortbestaan van landboubesighede is. Lees meer hier.

Pin It