VKB Brei Uit In Harrismith

VKB is opgewonde om aan te kondig dat ons nuwe Harrismith-handelstak se “grand opening” 30 April 2021 gaan plaasvind. Ons is reg vir besigheid, en verwelkom u om die nuwe tak self te kom besigtig, ons spesiale aanbiedings te kom geniet en uit te vind hoe ons u kan bystaan. 

Handelswinkels is deel van die Koöperasies-struktuur sedert die eerste entiteit meer as 100 jaar gelede geskep is. Net soos ‘n eeu gelede word die besigheidseenhede telkemale na verwys as die vertoonvenster vir die landboumaatskappye na bestaande, maar ook moontlike nuwe potensiële klante. Die bestaansrede en primêre doel van die besigheidseenhede is steeds om te verseker dat die produsent se behoeftes vir ‘n volhoubare, winsgewende voortbestaan hier tot volle uitvoering kom. Dit is juis die rede waarom die kern van ons aanbieding steeds opgemaak word deur kunsmis, saad, chemikalieë, dierevoeding, dieregesondheid, omheining en brandstof. 

In die modern era van kleinhandel het die geleentheid dit voorgedoen om ons aanbieding uit te brei en sodoende in aanmerking te kom wanneer die algemene verbruiker in ons bedieningsgebied opsies begin oorweeg met betrekking tot watter ondernemings aan sy/haar behoeftes kan voldoen. Die laasgenoemde is juis die motivering waarom moderne, dinamiese landboumaatskappy kleinhandeleffektiwiteit as deel van hul strategie inkorporeer. 

VKB wil verseker dat die algemene verbruiker toenemend meer vertroud raak met sy produk-identieit en -aanbieding, maar dat die koopervaring geensins tekort sal skiet in vergeleke met bestaande kleinhandelskonkurrente nie. 

Om die bogenoemde te bewerkstellig word produkreekse konstant ondersoek en uitgebrei waar nodig, met ‘n fokus om erkende, kwaliteit handelsmerke teen kompeterende pryse aan die klant te bied, maar in gevalle waar die mark dit vereis, ook alternatiewe meer ekonomiese opsies te bied, gerugsteun deur ‘n waarborgbeleid vir algehele gemoedsrus. 

‘n Doelwit om operasioneel effektief en winsgewend te wees, moet die voorsieningsketting en logistiek optimaal funksioneer, VKB gebruik regdeur hul bedieningsgebied distribusie sentrums waar ekonomie van skaal gebruik word om beste pryse te beding en ook te verseker dat die produk tydig en doeltreffend ons rakke by winkels vol hou om enige teleurstelling te voorkom. 

Die aanbieding van produkte in ons winkels, word volgens modern tendense gestruktureer sodat die klante die gerief beleef om aankope per afdeling te doen, terwyl ons seker maak personeel ontvang opleiding om klante met vrae rakende hul behoeftes te ondersteun. 

Tydige promosies om seisoenaal goeie kopies aan klante te bied, is ons leuse. 

VKB strewe daarna om stelsels te verbeter sodat die algehele koopervaring van so aard moet wees dat ons al meer klante met tevredenheid kan bedien. 
Laastens is die opgraderings van ons fasiliteite en ook geografiese uitbreiding konstant op ons agenda, juis daarom is ons tans besig met die bou van ‘n nuwe winkel in Harrismith, waar klante blootstelling sal geniet aan ‘n totaal nuwe aanbieding wat tot dusver beperk was weens spasie. Ons sien daarna uit om u, as Harrismitter, eersdaags by die nuwe winkel te verwelkom.  

Ons is verseker almal baie opgewonde oor die toekoms in Harrismith.  

  

 

Pin It