NOTICE TO SHAREHOLDERS

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

The Information Meetings as well as the Annual General Meeting will simultaneously be conducted both physically and electronically.

Communication regarding electronic attendance will be sent via SMS to shareholders, which will include a procedure to join the meetings and vote electronically.

VKB shops showcase company’s dynamic progress

Retail stores are part of die co-operation structure since the entity was established more than 100 years ago. Just like a century ago, we still refer to our business units as showcases of the agricultural businesses towards existing as well as potentially new clients.

Eastern Free State adding value to its soya beans

Free State Oil is a soya bean processor located in Villiers in the Eastern Free State.
Our focus is on the production of high-quality defatted soya bean oilcake, oil and hulls with the emphasis on consistency and reliability.

Co-op or corporate? Choose between these agri models

Agribusiness VKB, which has been doing business in South Africa for over a century, started as a co-operative, but has since been converted into a company.

SAMESPREKINGE OOR MOONTLIKE VENNOOTSKAP TUSSEN VKB EN GWK

Die onderskeie Direksies van GWK en VKB het die groen lig gegee vir samesprekinge om ‘n vennootskap en sinergieë tussen dié twee Suid-Afrikaanse landboumaatskappye te ondersoek.

Importance of crop Insurance

In an environment with changing climates crop insurance certainly is one of the most common ways of hedging climatic risks. In the past the crop insurance industry underwent various changes, but the core of insurance remains to ensure that the farmer is offered the opportunity to hedge his crops so that he has another opportunity to plant again in the following season.

VKB skenk mieliemeel vir armes en vra skenkings van produsente

VKB gaan sy infrastruktuur en dienste beskikbaar stel as steun vir die VKB / Agbiz voedingsprjojek om ’n humanitêre krisis weens die uitwerking van die Covid-19-pandemie

VKB Foods – ‘n Unieke konsep

VKB Foods was uiteindelik ‘n eenvoudige antwoord op ‘n komplekse strategiese vraag waarmee die VKB Groep gekonfronteer was vir ‘n oplossing om ‘n kommoditeit, van waar dit op die plaas geproduseer is, te neem na die tafel van elke verbruiker in Suid-Afrika, natuurlik so ekonomies as moontlik.

WIE IS Qpro Feeds


QPro Feeds (Edms) Bpk, ’n volfiliaal van VKB Agri Processors (VKB), is ’n veevoervervaardiger gesetel in die Oos-Vrystaat. Die maatskappy het veevoerfabrieke op Vrede en Bethlehem en versprei produkte hoofsaaklik in die Oos-Vrystaat en Limpopo, maar ook na ander dele van die land.