Wen! ‘n Gratis reis ter waarde van R24 000 vir 2 mense op Seil-Safari 2019 na Pomene - Mosambiek.

Sluit alle etes, sprekers, vermaak en eiland-besoek in.

Ter viering van ons 100-jarige bestaan in 2019 gee ons jou kans, om saam ons te kom kuier by die landbouskou op water. 

Required *

 

 

Deur indiening van hierdie vorm stem u in tot die bepalings en voorwaardes van hierdie kompetisie.

VKB Landbou | Seil-Safari Landbouskou op water | Ter viering van ons 100-jarige bestaan

1. Die promotor van die kompetisie is: VKB Landbou (Edms.) Bpk. (“VKB”), handeldrywend as VKB, met sy geregistreerde kantoor by President CR Swart-straat 31, Reitz, 9810.

2. Werknemers van VKB of enigiemand anders wat op enige manier by die kompetisie betrokke is of wat help om die kompetisie saam te stel, sal nie toegelaat word om in te skryf nie.

3. Skryf in deur die volgende stappe te volg:
3.1 Besoek VKB se webblad by www.vkb.co.za
3.2 Voltooi die aanlynkompetisievorm en beantwoord die maklike vraag.
3.3 Dien die inskrywing in.
3.4 “Like” VKB Landbou se Facebook-blad by https://www.facebook.com/vkblandbou/ en bly só op hoogte van die kompetisie.

4. Die sluitingsdatum van die kompetisie sal die laaste sakedag van November 2018 wees.

5. VKB aanvaar geen aanspreeklikheid vir inskrywings wat ons om welke rede ook al nie ontvang het nie.

6. Die reëls van die kompetisie is as volg:
6.1. Die promotor behou die reg voor om die kompetisie en hierdie bepalings en voorwaardes sonder enige kennisgewing te kanselleer of te verander in die geval van ’n katastrofe, oorlog, burgerlike of militêre versteuring, natuurramp of enige werklike of verwagte skending van enige toepaslike wet of regulasie of enige ander gebeurtenis buite die promotor se beheer. Deelnemers sal so gou as moontlik deur die promotor in kennis gestel word van enige veranderinge aan die kompetisie.
6.2. Die promotor is nie aanspreeklik vir onakkurate details van die prys wat deur enige derde party wat by die kompetisie betrokke is, aan enige deelnemer verskaf is nie.
6.3. Geen kontant sal as alternatief vir die prys aangebied word nie. Die prys is nie oordraagbaar nie.
6.4. Een wenner sal op Maandag, 3 Desember 2018 deur middel van ’n ewekansige nommertrekker getrek word uit die aanlyninskrywings wat ontvang is.
6.5. Die wenner sal binne sewe sakesae vanaf die trekking in kennis gestel word. Indien die wenner nie opgespoor kan word nie, of nie die prys binne 14 dae vanaf kennisgewing opeis nie, behou die promotor die reg voor om die prys van daardie wenner te onttrek en ’n ander wenner te kies.
6.6. Die promotor sal die wenner in kennis stel van wanneer en waar die prys afgehaal kan word.
6.7. Die promotor se besluit ten opsigte van alle sake rakende die kompetisie is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
6.8. Deur vir die kompetisie in te skryf, dui die deelnemer sy/haar instemming aan tot verbintenis tot hierdie bepalings en voorwaardes.
6.9. Die kompetisie en hierdie bepalings en voorwaardes sal deur die Suid-Afrikaanse reg gereguleer word en enige dispute sal onderworpe wees aan die uitsluitlike jurisdiksie van die howe van Suid-Afrika.
6.10. Die wenner stem in tot die gebruik van sy/haar naam en foto in enige van die promotor se publisiteitsmateriaal. Enige persoonlike data rakende die wenner of enige ander deelnemers sal uitsluitlik gebruik word in ooreenstemming met huidige Suid-Afrikaanse wetgewing ten opsigte van databeskerming en sal nie aan ’n derde party verskaf word sonder die deelnemer se goedkeuring vooraf nie.
6.11 Alle deelnemers moet 18 jaar en ouer wees en in besit wees van ’n geldige paspoort.
6.12 Deelnemers moet die vaart van 1 tot 5 April 2019 kan meemaak.

Follow us on Social Media

VKB group results

 

Television Advertisement