VKB Skenk voer ter waarde van R1 miljoen

 

Groot dele van Suid-Afrika gaan tans gebuk onder intense droogtetoestande. Behalwe vir graanareas wat hierdeur geraak word, is daar dele in ons land wat so erg deur die droogte geaffekteer word dat daar diere op ‘n daaglikse basis vrek weens ‘n gebrek aan kos en water.
Gegewe die bostaande het VKB besluit om sy hand uit te steek na van die geaffekteerde areas. VKB se direksie het ‘n skenking bewillig van R1 miljoen in die vorm van voer en mielies asook die distribusie daarvan.
Die groot uitdaging is om seker te maak dat hierdie voer uitkom op die plekke waar dit die nodigste is. Daarom is daar besluit om die kanaal van georganiseerd Landbou te gebruik. Die skenking sal gemaak word aan Vrystaat landbou wat weer op sy beurt die voer sal kanaliseer deur plaaslike distrik/landbouverenigings om seker te maak die nood word verlig waar dit die grootste is.
Produsente/distrikte wat in ‘n erge mate geraak is deur die droogte en gevolglik nie kos vir hulle diere het nie, word aangemoedig om d.m.v. hulle plaaslike landbouverenigings of direk kontak te maak met Vrystaat Landbou om hierdeur in aanmerking te kom vir ‘n gedeelte van hierdie voer.
VKB en Vrystaat Landbou is deur hierdie aksie verbind daartoe om in die beste belang van elke
produsent in Suid-Afrika op te tree.

Gesamentlik uitgereik deur VKB Landbou en Vrystaat Landbou

Navrae: Francois Swanepoel l 058 863 8201
VKB Landbou
Gerhard Kriel | 051 444 4609
Vrystaat Landbou

  

 


Follow us on Social Media

VKB group results

Mechanization & Equipment

Television Advertisement