NOTICE OF ELECTION OF NON-EXECUTIVE DIRECTOR: VKB BELEGGINGS (PTY) LTD: WARD 6

Notice is hereby given to the shareholders of the election of a non-executive Director for VKB Beleggings (Pty) Ltd for Ward 6 following the nomination of the following candidates:

1. DANIËL JOHANNES KRIEK, FARM QUARTA, TWEELING
2. GEORGE REINHARDT OTTO, FARM DAMASCUS, TWEELING

The ward election will take place on 13 August 2019 from 09:00 to 15:00 at VKB BRANCH, FRANKFORT.

Only shareholders resorting under Ward 6 in accordance with the records of VKB, may participate in the election.

THE NOTICE AND PROXY FORMS ARE AVAILABLE ON THE FOLLOWING LINKS AND AT YOUR LOCAL VKB BRANCH, or may be requested from the Group Company Secretary, Rina Erasmus (tel.: 058 863 8261 or E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Download Notice

Download Proxy

Food For Mzansi announces historic partnership with VKB group

The VKB group has announced a historic partnership with the Farmers For Change movement to help promote a more diverse and nuanced image of South African agriculture.

Farmers For Change is led by media personality, Ivor Price, and digital strategist, Kobus Louwrens. It will engage especially black South Africans through a series of initiatives under the “Food For Mzansi” umbrella, to create a greater love for the country’s farmers, farm workers and others agricultural roleplayers.

Since its inception almost a century ago, the VKB Group has been devoted to finding solutions for the ever-changing and diverse needs of agricultural producers and related stakeholders. The group is a leading employer in the Eastern Free State and Limpopo countryside, providing employment to approximately 5 500 people. VKB continuously invests in initiatives and infrastructure projects for the benefit of the rural communities it serves.

Pictured from the left is Deon van der Ross (VKB’s Executive Manager: Corporate Marketing and Retail), Kobus Louwrens and Ivor Price (the founders of Food For Mzansi) and Francois Swanepoel (Executive Director: VKB Landbou Vrystaat)

According to Deon van der Ross, VKB’s Executive for Corporate Marketing and Retail, the Farmers For Change Movement is one of the largest pro-agricultural movements in recent history. “We are doing everything for the love of the land. We are convinced that agriculture can save South Africa, despite massive political and economic pressures on the industry and our farmers. The Farmers For Change movement plays a critical role in creating broader awareness of the diversity of role players and opportunities offered by agriculture.”

Read more on www.foodformzansi.co.za

Die VKB toep

Hiermee stel ons graag die nuwe VKB Toep bekend. Registreer asseblief met u lid nommer om die inligting via die toep te ontvang wat op u van toepassing is. U sal steeds sms’e ontvang totdat almal tevrede is met die Toep.  Neem asseblief kennis dat hierdie voorlopig ‘n beta (toets) weergawe is.

Die VKB Toep stel die huidige en toekomstige kommoditeitspryse vir u beskikbaar.  Daar is ook weerkaarte wat u omgewing se weer vertoon, sowel as die res van Afrika en Noord-Amerika. Die rand-dollar, rand-euro en Brent ru-olie prys is ook op die Toep beskikbaar.

Toets gerus die VKB Toep om u boerdery te vergemaklik.

Kliek op die volgende “link” om die Toep af te laai:

Android-gebruikers:  - https://goo.gl/nNsEf2 

IOS-gebruikers: - https://goo.gl/7h8C7z  

Kontaknommber vir bystand – 058 863 8888.

 

  

 

 

 

 

Eksplorasieaansoeke in VKB se bedieningsgebied

VKB se Interne Regspan werk tans saam met Vrystaat Landbou om twee eksplorasieaansoeke in VKB se bedieningsgebied teen te staan. Vir doeleindes hiervan is Enviroworks as omgewingskonsultante aangestel om namens VKB en VL in die verband op te tree. Eksterne prokureurs word ook van tyd-tot-tyd gekonsulteer om te verseker dat beide aansoeke deurlopend in lyn is met die relevante wetgewing

EKSPLORASIEAANSOEKE IN VKB GEBIED.pdf

Rhino Oil and Gas application - 12 3 294 ER.pdf

 

GAAN DIT WEER DROOG WEES?

NOUER RYWYDTES KAN VAN NUT WEES BY SOJABOONVERBOUING – Robert Steynberg

VKB se Departement Landbou-ontwikkeling het die afgelope jaar sojaboonproewe gedoen wat baie insiggewende inligting opgelewer het. Plantestand en rywydtes is met samewerking van Graan SA, die Ascent Studiegroep en die LNR gedoen waaroor later volledig gerapporteer sal word.

Die belangrikste bevinding in terme van opbrengsverhoging was dat nouer rywydtes opbrengs konsekwent verhoog het. ‘n Voorbeeld is die proefresultate wat in Figuur 1 voorgestel word. Opbrengs is met 33% verhoog vanaf 3 t/ha in 0,76 m rye tot 4 t/ha in 0,5 m rye. Dit was nie ‘n plantestand effek nie want die plantestand per hektaar was oor bepaalde redes laer in die nouer rye. Die cultivar wat gebruik is, was ‘n groeiklas 4,6 en vertak nie baie nie. Die voordeel van nouer tye vir hierdie kleiner plant tipe is volgens gewone logika verwag omdat dit meegehelp het om ‘n effektiewer blaardak oor die hele grondoppervlak te vorm. ‘n Tweede proef met bosagtige, goed vertakte cultivars het egter dieselfde orde voordeel getoon waar selfs nog nouer rye geplant is. ‘n Standaard 0,76m-ry-planter is gebruik om rye te merk waarna daar met die hand geplant is. ‘n Addisionele ry is tussen die “wye” rye geplant sodat nou rye van 0.38 m met die kontroles vergelyk kon word. Vier cultivars met groeiklasse wat gevarieer het vanaf 5 tot 7.2 is gebruik en verskillende plantpopulasies is getoets. Geen betekenisvolle plantpopulasie-effek kon gemeet word nie. Die nou rye se opbrengste was egter ongeveer 38% hoër as die wyer rye. ‘n Inboet-proef waar daar oorgeplant is vanweë swak ontkieming, het die eerste twee proewe se resultate bevestig. Daar waar ‘n ekstra ry in die middel van die vorige 0,91 m rye ingeboet is, het opbrengs met 600 kg/ha toegeneem vanaf 1,4 t/ha in wye rye tot 2 t/ha in die nou rye. Dit is persentasiegewys (42%)‘n nog groter verhoging as wat in die eerste twee proewe gemeet is. Sorg is gedra om vergelykings te tref waar die stand bevredigend was in beide wye rye wat nie oorgeplant is nie sowel as die nou rye.

Die proewe het dus getoon dat dit beter is om eerder nouer rye te plant as om plantestand te verhoog in die soeke na beter ligenergiebenutting vir verhoogde opbrengs. Proewe word in die komende seisoen herhaal om te bevestig of dieselfde resultate konsekwent onder ander reënvaltoestande moontlik is. In die tussentyd kan dit wel aanbeveel word om eerder tussen swak ontkiemde rye in te boet as om heeltemal oor te plant indien ontkieming na die eerste poging nie heeltemal na wense was nie maar daar tog ‘n mate van sukses was. Indien prakties toepasbaar, kan ‘n addisionele ry ook as versekering teen droogte gesien word omdat die toename in rye per hektaar veral in droë jare, waar plante kleiner groei, voordelig blyk te wees.

Figuur 1. Sojaboonopbrengs in 0,5 m en 0,76 m rye (groeiklas 4.6 en vroeg geplant).

 

 

More Articles ...

Page 1 of 2

Follow us on Social Media

VKB group results

Mechanization & Equipment

Television Advertisement