Maatskappy Struktuur

VKB Beleggings (Edms.) Bpk. word 100% besit deur produsente wat aandeelhouers van die maatskappy is.

VKB Beleggings (Edms.) Bpk. hou 85% van die aandele in VKB Landbou (Edms.) Bpk. en VKB Agri Processors (Edms.) Bpk. Die oorblywende 15% aandeelhouding word besit deur onderskeidelik VKB Landbou Beneficiaries Holdings (Edms.) Bpk. en VKB Agri Processors Beneficiaries Holdings (Edms.) Bpk.

VKB Landbou (Edms.) Bpk. hou 100% van die aandele in Crown Bag (Edms.) Bpk., VKB Brokers (Edms.) Bpk., VKB Graan (Edms.) Bpk., Bethal Koelkamers (Edms.) Bpk. en VKB Auction Centre (Edms.) Bpk. VKB Landbou (Edms.) Bpk. hou ook 33,68% van die aandele in AE Solutions (Edms.) Bpk., 53% in Multi Green (Edms.) Bpk., 51% in Farmpack (Edms.) Bpk. en 85% in VKB Fuels (Edms.) Bpk. Die oorblywende 15% aandele in VKB Fuels (Edms.) Bpk. word deur die VKB Landbou Werkerstrust gehou.

VKB Agri Processors (Edms.) Bpk. hou 100% van die aandele in VKB Milling (Edms.) Bpk., QPro Feeds (Edms.) Bpk., Free State Oil (Edms.) Bpk., Grain Field Chickens (Edms.) Bpk. en VKB Flour Mills (Edms.) Bpk.