Nominasie van nie-uitvoerende direkteure 2020

Kennis word hiermee aan die lede van wyke 3, 5, 8 en 15 gegee van die vakatures op die Direksie van VKB Beleggings (Edms.) Bpk. (“VKB”) weens rotasie van die volgende direkteure: mnre. Izak Dreyer (Wyk 3), Ben Greyling (Wyk 5), Philip Cronjé (Wyk 8) en Leon Eksteen (Wyk 15).

Belangrikheid van oesversekering

In ’n veranderende klimaatsomgewing is oesversekering sekerlik een van die algemeenste maniere om jou klimaatrisiko’s te verskans. Die oesversekeringsbedryf het in die verlede heelwat veranderinge ondergaan, maar die kern van versekering bly nog steeds om te verseker dat die boer die geleentheid gebied word om homself te verskans sodat hy die komende seisoen die geleentheid sal kry om weer te kan plant.

VKB skenk mieliemeel vir armes en vra skenkings van produsente

VKB gaan sy infrastruktuur en dienste beskikbaar stel as steun vir die VKB / Agbiz voedingsprjojek om ’n humanitêre krisis weens die uitwerking van die Covid-19-pandemie

VKB Foods – ‘n Unieke konsep

Deur Jan van der Walt 

VKB Foods was uiteindelik ‘n eenvoudige antwoord op ‘n komplekse strategiese vraag waarmee die VKB Groep gekonfronteer was vir ‘n oplossing om ‘n kommoditeit, van waar dit op die plaas geproduseer is, te neem na die tafel van elke verbruiker in Suid-Afrika, natuurlik so ekonomies as moontlik.

WIE IS Qpro Feeds


QPro Feeds (Edms) Bpk, ’n volfiliaal van VKB Agri Processors (VKB), is ’n veevoervervaardiger gesetel in die Oos-Vrystaat. Die maatskappy het veevoerfabrieke op Vrede en Bethlehem en versprei produkte hoofsaaklik in die Oos-Vrystaat en Limpopo, maar ook na ander dele van die land.