Free State Oil (Edms.) Bpk. (FSO)

 

Suid-Afrika was altyd ’n netto invoerder van soja-olie en soja-oliekoek, veral uit Suid-Amerika, maar die stygende plaaslike produksie van sojabone in VKB gebied het ‘n geleentheid geskep om verder in die verwerking van sojabone betrokke te raak.


FSO is ’n sojaboonpersaanleg in Villiers, in die Oos-Vrystaat wat in 2011 opgerig is teen ’n koste van R80 miljoen. In September 2012 is begin om gehalte-sojaboonmeel, soja-olie en soja-oliekoek te produseer. Die oliepers het tans ’n kapasiteit van 150 000 ton per jaar, wat aan sojaboonprodusente in die omgewing ’n waardevolle afsetpunt bied.


FSO se oliekoek word aan die veevoerfabrieke in die VKB Groep, en verskeie ander voer fabrieke landswyd verskaf.


Die oprigting van die oliepers in die snelgroeiende sojaboonproduksiegebied in die Oos-Vrystaat het die hele omgewing ’n ekonomiese hupstoot gegee en ook nuwe werkgeleenthede geskep. Die pers posisioneer die maatskappy as een van die belangrikste skakels in die landbouwaardeketting van die VKB Groep en rugsteun die groep se verbintenis tot landelike ontwikkeling.

 Tel: 087 358 8800